Algemene Voorwaarden zwangerschapscursus

 

Deze website (www.avontuurvanveertigweken.nl) is eigendom van en wordt beheerd door Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven, Buurtweg 21, 3956 ND Leersum (Hierna te noemen “avontuurvanveertigweken”).
Jouw gebruik van deze website is onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stem je ermee in dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

 

Oefen veilig

 

Selecteer de juiste soort les (kies categorie: zwangerschapsyoga, postpartum, yoga, ademtechnieken, meditatie, informatief). 
We bieden geen medisch advies. Raadpleeg jouw arts/verloskundige voordat je aan een nieuw trainingsregime begint en / of wanneer je voor de eerste keer aan onze lessen begint. Als iets niet goed aanvoelt, ben je vrij om pauzes te nemen en / of houdingen of reeksen over te slaan die niet geschikt voor je zijn. Oefen binnen jouw grenzen.
De informatie op onze website is alleen bedoeld voor educatieve en achtergronddoeleinden. Het gebruik van de website en de verstrekte informatie is op eigen risico.

Bevalt de zwangerschapscursus niet? Mail dan binnen tien dagen ovv opzegging AVVW je voor- en achternaam naar info (apenstaartje) avontuurvanheerlijkleven (punt) nl en je krijgt je geld terug.

 

Video’s – tekst – afbeeldingen: delen is verboden

 

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat alle informatie, communicatie, fotografie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, software, handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere materialen en diensten op deze website worden beschermd door copyright, handelsmerk, databaserechten en andere intellectuele eigendomswetten onder de nationale wetten van Nederland en internationale verhandelingen.

 

Je stemt ermee in geen informatie op deze website te kopiëren, wijzigen, weergeven, downloaden, verzenden, distribueren, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven, publiceren, weergeven, distribueren, reproduceren, verkopen of anderszins dergelijke inhoud van deze website te gebruiken. Website voor wederverkoop, herverdeling of voor enig ander commercieel gebruik, zonder de toestemming van avontuurvanveertigweken en / of haar licentiegevers, al naar gelang het geval.

Alle eigendomsrechten, titels en belangen berusten te allen tijde en voor alle doeleinden bij avontuurvanveertigweken en / of haar licentiegevers, al naar gelang het geval.

Je kunt toegang krijgen tot de website en inhoud zoals beschikbaar: voor jouw informatie en persoonlijk gebruik, zoals bedoeld door de normale functionaliteit van de avontuurvanveertigweken abonnementen. Na aankoop van de zwangerschapscursus heb je 1 jaar lang onbeperkt toegang tot de zwangerschapscursus. Na aankoop van de partner workshop heb je 7 dagen lang onbeperkt toegang tot de partner workshop.

Voor streaming betekent ‘streaming’ of ‘stream’ een gelijktijdige digitale transmissie van een audiovisueel werk via internet van de avontuurvanveertigweken site naar een gebruikersapparaat op een zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn voor realtime bekijken en niet bedoeld zijn om te worden gekopieerd , opgeslagen, permanent gedownload of opnieuw gedistribueerd door de gebruiker. Toegang tot websitevideo’s voor welk doel dan ook of op andere wijze dan streaming is uitdrukkelijk verboden.

 

Aansprakelijkheid zwangerschapscursus zwangerschapsyoga

 

Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, is avontuurvanveertigweken niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met ons gebruik van de website, het volgen van een les of video en / of de informatie die erin is opgenomen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je in staat bent om een ​​routine van oefeningen te ondergaan door een online programma of les die je volgt en / of les of evenement dat je bij ons bijwoont. In geen geval zal avontuurvanveertigweken aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die het gevolg is van de verklaringen of het gedrag van een derde partij of de onderbreking, opschorting of beëindiging van een dienst, ongeacht of deze onderbreking, opschorting of beëindiging gerechtvaardigd was of niet, nalatig of opzettelijk, onopzettelijk of advertent. Als een gebruiker van deze website, ga je ermee akkoord ons te vrijwaren tegen verlies, schade of kosten die door ons zijn gemaakt als gevolg van een schending door jou van deze gebruiksvoorwaarden. Je zult ons ook vrijwaren tegen alle claims dat informatie of materiaal dat je indient, plaatst of verzendt via de site in overtreding is van enige wet of in strijd is met enig recht van derden.

 

Ten aanzien van inhoud beschikbaar op de website, noch avontuurvanveertigweken noch een van haar werknemers of agenten biedt enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of aanvaardt enige wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie, apparatuur, product of proces bekendgemaakt, of laat zien dat het gebruik ervan geen inbreuk zou maken op rechten van privé-eigenaren.

 

Voor specifieke commerciële producten, processen of services op handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, betekent niet noodzakelijkerwijs dat goedkeuring, aanbeveling of voorkeur van avontuurvanveertigweken. De meningen van auteurs die hierin worden uitgedrukt, hoeven niet noodzakelijkerwijs die van avontuurvanveertigweken te vermelden of te weerspiegelen, en zullen niet worden gebruikt voor reclame- of productgoedkeuringsdoeleinden.

 

Restricties

 

Hoewel avontuurvanveertigweken zijn redelijke inspanningen levert om deze website op een correcte en up-to-date te houden tot op heden kan het een aantal technische of andere fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Avontuurvanveertigweken kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen op deze website.