Algemene Voorwaarden

Deze website (YesYogales.nl) is eigendom van en wordt beheerd door Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven, Buurtweg 21, 3956 ND Leersum (Hierna te noemen “YesYogales”).
Jouw gebruik van deze website is onderhevig aan de Algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt je ermee in dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Oefen veilig

Geen enkele docent of leraar kent jouw lichaam net zo goed als jij, dus luister naar jouw lichaam. Als iets niet goed aanvoelt, ben je vrij om pauzes te nemen en / of houdingen of reeksen over te slaan die niet geschikt voor je zijn.
Selecteer de juiste soort les (kies categorie: prenataal, postnataal, yoga).
We bieden geen medisch advies. Raadpleeg jouw arts/verloskundige voordat je aan een nieuw trainingsregime begint en / of wanneer je voor de eerste keer aan onze lessen begint.
Als je jezelf duizelig, licht in het hoofd, flauw voelt of als je een ander ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk en neem een ​​rusthouding aan. Raadpleeg een arts als de symptomen niet overgaan. Je bent verantwoordelijk voor jouw conditie tijdens je training. Oefen binnen jouw grenzen.
De informatie op onze website is alleen bedoeld voor educatieve en achtergronddoeleinden. Het gebruik van de website en de verstrekte informatie is op eigen risico.
We raden je aan deze online lessen te gebruiken naast het bijwonen van lessen of workshops met een ervaren zwangerschapsyogaleraar die je kan observeren en waar nodig persoonlijke begeleiding kan geven.

Video’s – tekst – afbeeldingen: delen is verboden

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat alle informatie, communicatie, fotografie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, software, handelsmerken, handelsnamen, logo’s en andere materialen en diensten op deze website worden beschermd door copyright, handelsmerk, databaserechten en andere intellectuele eigendomswetten onder de nationale wetten van Nederland en internationale verhandelingen.

Je stemt ermee in geen informatie op deze website te kopiëren, wijzigen, weergeven, downloaden, verzenden, distribueren, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven, publiceren, weergeven, distribueren, reproduceren, verkopen of anderszins dergelijke inhoud van deze website te gebruiken. Website voor wederverkoop, herverdeling of voor enig ander commercieel gebruik, zonder de toestemming van YesYogales en / of haar licentiegevers, al naar gelang het geval.

Alle eigendomsrechten, titels en belangen berusten te allen tijde en voor alle doeleinden bij YesYogales en / of haar licentiegevers, al naar gelang het geval.

Je kunt toegang krijgen tot de website en inhoud zoals beschikbaar: voor jouw informatie en persoonlijk gebruik, zoals bedoeld door de normale functionaliteit van de YesYogales abonnementen. Voor streaming betekent ‘Streaming’ of ‘Stream’ een gelijktijdige digitale transmissie van een audiovisueel werk via internet van de YesYogales site naar een gebruikersapparaat op een zodanige wijze dat de gegevens bedoeld zijn voor realtime bekijken en niet bedoeld zijn om te worden gekopieerd , opgeslagen, permanent gedownload of opnieuw gedistribueerd door de gebruiker. Toegang tot websitevideo’s voor welk doel dan ook of op andere wijze dan Streaming is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, is YesYogales niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met ons gebruik van de website, het volgen van een les of video en / of de informatie die erin is opgenomen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je in staat bent om een ​​routine van oefeningen te ondergaan door een online programma of les die je volgt en / of les of evenement dat je bij ons bijwoont. In geen geval zal YesYogales aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die het gevolg is van de verklaringen of het gedrag van een derde partij of de onderbreking, opschorting of beëindiging van een dienst, ongeacht of deze onderbreking, opschorting of beëindiging gerechtvaardigd was of niet, nalatig of opzettelijk, onopzettelijk of advertent. Als een gebruiker van deze website, ga je ermee akkoord ons te vrijwaren tegen verlies, schade of kosten die door ons zijn gemaakt als gevolg van een schending door jou van deze gebruiksvoorwaarden. Je zult ons ook vrijwaren tegen alle claims dat informatie of materiaal dat je indient, plaatst of verzendt via de site in overtreding is van enige wet of in strijd is met enig recht van derden.

Ten aanzien van inhoud beschikbaar op de website, noch YesYogales noch een van haar werknemers of agenten biedt enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of aanvaardt enige wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie, apparatuur, product of proces bekendgemaakt, of laat zien dat het gebruik ervan geen inbreuk zou maken op rechten van privé-eigenaren.

Voor specifieke commerciële producten, processen of services op handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, betekent niet noodzakelijkerwijs dat goedkeuring, aanbeveling of voorkeur van YesYogales. De meningen van auteurs die hierin worden uitgedrukt, hoeven niet noodzakelijkerwijs die van YesYogales te vermelden of te weerspiegelen, en zullen niet worden gebruikt voor reclame- of productgoedkeuringsdoeleinden.

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Je onderwerpt je hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Dit belet YesYogales niet om een ​​claim in te dienen wegens contractbreuk, schending van auteursrechten of anderszins met betrekking tot deze algemene voorwaarden in andere jurisdicties over de hele wereld.

Restricties

Hoewel YesYogales zijn redelijke inspanningen levert om deze website op een correcte en up-to-date te houden tot op heden kan het een aantal technische of andere fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. YesYogales kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen op deze website.