Disclaimer

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Yes Yogales is onderdeel van Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven,  hierna te noemen Yes Yogales.

Yes Yogales besteedt de grootst mogelijk aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk en of medisch advies. Deze website is bedoeld als een bron van algemene informatie en inspiratie. De gebruiker wordt nadrukkelijk geadviseerd haar arts, therapeut en/of verloskundige te raadplegen voor specifieke informatie over haar persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat we de grootst mogelijke zorg besteden aan deze website is het mogelijk dat de inhoud en informatie op deze website onvolledig, onjuist of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Yes Yogales aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijke opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Yes Yogales behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Yes Yogales is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, video’s, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yes Yogales. Contact opnemen hiervoor kan via info@hannekemegens.nl

Privacy

Yes Yogales legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Je kunt alles over ons privacybeleid lezen op deze pagina.

Algemene informatie

Yes Yogales is onderdeel van Hanneke – Avontuur van (h)eerlijk leven
Hoofdstraat 23, Driebergen
0640987472

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Opzeggen

Opzeggen kan maandelijks via deze link of per e-mail.

Cadeau-abonnementen lopen automatisch af.